Tilvalg

Ekstra mods

Samarbejdspartner

EGR-Delete (lukning af EGR-ventil)

Hvad er en EGR-ventil? Moderne forbrændingsmotorer er oftest udstyret med EGR-Ventil. EGR er en forkortelse for:” Exhaust Gas Recirculation”. Ventilen recirkulerer selvsagt udstødningsgas tilbage I motorens indsugning. Dette gøres for at forringe forbrændingen og derved nedbringe udledningen af skadelige stoffer via. Bilens udstødningssystem. EGR-systemet har desværre den utilsigtede konsekvens at motorens indsugning let kokses til af sod fra udstødningsgasserne. Vi ser ofte eksempler på indsugningssystemer tilsodet i en sådan grad at bilens motorlampe aktiveres og fejlkoder lagres i bilens motorstyring. Defekt EGR-ventil? Det er ej heller atypisk at EGR-ventilen selv er skyld i lysende motorlamper. Der ses ofte fejl som at ventilen har sat sig, elektronisk defekt i ventilen eller generelt for stor sodopbygning omkring ventilen. Lukning af EGR-ventil? Vi kan i langt de fleste tilfælde via. Ny software til bilens motorstyring ”slette” EGR-ventilen og derved komme problemerne med defekt EGR-ventil og soddannelse i indsugningen til livs. Start / stop Deaktivering. Hvad er start stop? Mange nyere biler er fra fabrikken programmeret til at stoppe motoren ved ophold i f.eks lyskryds. Ofte når motoren kun lige at stoppe for den igen startes. Kan man deaktivere start / stop? Især på biler med automatgear går denne funktion udover kørekomforten. Derudover slider det selvsagt mere på bilens startsystem, at den flere gange under en kørsel aktiveres frem for udelukkende ved start. Vi kan på de fleste bilmodeller deaktivere funktionen i motorstyringens software således at motoren ikke stoppes af sig selv.

Mekaniker udfører chiptuning

DPF-Delete

Hvad er DPF? Forkortelsen DPF står for Dieselpartikelfilter, som er monteret på bilens udstødningssystem. Filtret har til formål at opsamle partikler fra forbrændingen hvorefter disse igen afbrændes til aske og opmagasineres i filtret. På et tidspunkt er partikelfiltret fyldt og skal herefter renses eller udskiftes. Hvorfor foretage DPF-delete? Når motoren tunes, vil partikelfiltret ofte være første ”stopklods” der mødes i jagten på flere hestekræfter og moment. Man for at få den maksimale effekt på motoren afmontere partikelfiltret fysisk og herefter indlære i motorstyringens software at bilen nu ikke har et partikelfilter længere. Således kan softwaren optimeres yderligere og den sidste effektforøgelse indhentes. Er det lovligt? Nej. At afmontere partikelfiltret og foretage DPF delete er ikke lovligt på gadebiler. Det er udelukkende tiltænkt banebrug hvor den sidste effektforøgelse kan gøre forskel på nederlag eller sejr.

Software Downgrade

(VW Diesel-skandalen) Hvad er VW diesel-skandalen? En række Volkswagen modeller blev i 2016 tilbagekaldt til opdatering grundet for stor udledning af skadelige stoffer fra bilens udstødning. Løsningen fra Volkswagen AG blev en opdatering af bilens motorstyringssoftware samt isætning af en ”tragt” i bilens luftmassemåler. En del af ændringen i motorstyringens software bestod i at trykket for indsprøjtningsdysernes hævedes. Til følge oplevede en del bilejere at indsprøjtningsdyserne, der kort efter opdateringen blev defekte. Den gamle software indlæses på ny. Vi har mulighed for at afmontere ”tragten” i luftmassemåleren og indlæse den gamle type motorstyringssoftware. Derved sænkes trykket for indsprøjtningsdyserne og disse aflastes. Bilen vil efter downgrade af softwaren igen køre som inden diesel-skandalen.

Launch Control

Hvad er Launch Control? Hurtig igangsætning og acceleration fra stillestående. Når man sætter i gang fra stillestående er der flere parametre, som er afgørende for hvor hurtigt bilen kommer ud af starthullet. For mange motoromdrejninger og hjulene mister vejgreb, for få motoromdrejninger og bilen mister acceleration. Hurtig og præcis igangsætning – HVER gang! Med en ændring i motorstyringens software låses omdrejningstallet ved stillestående igangsætning og derved sikres en korrekt og effektiv overførsel af energien fra motor til asfalt. Launch Control er muligt at lave på biler med automatgear såvel som manuel.

Pops n’ Bangs.

Hvad er Pops n’ Bangs? Pops and Bangs eller “popcorn” er en ændring af motorstyringens software således, at bilen ”skyder” og slår flammer fra udstødningen. Det har ikke nogen effektmæssig gevinst og er rent og skær ”show-off” ved f.eks. biltræf eller race. Der er dog en række ting vi gør opmærksom på i forbindelse med at lave Pops and Bangs. Det er for bilens motor hårdt at køre med Pops n’ Bangs, det er ikke lovligt og

dernæst må bilen ikke have katalysator. Vi anbefaler ikke vores kunder at få lavet Pops n’ Bangs. Men hvis det er kundens ønske kan vi lave det.

ACT-off / COD-off. (cylinderfrakobling)

Hvad er ACT / COD-off? En del nyere biler kører med cylinderfrakobling også kaldet ACT eller COD f.eks. Audi med ”ultra”. I praksis slår motoren en eller flere cylindere fra under kørsel. På nogle modeller går det mærkbart udover kørekomforten med gener som vibrationer og langsom gasrespons. Kan man slå cylinderfrakobling fra? Det er på langt de fleste modeller muligt at deaktivere cylinderfrakoblingen således at motoren ikke slår en eller flere cylindere fra under kørsel. Dette kan gøres direkte igennem bilens motorstyring og uden mekaniske indgreb. Man vil efter deaktivering af cylinderfrakobling opleve er mere jævn motorgang.

Jackie Pedersen / Garage manager
Du altid velkommen til at kontakte os

Udfyld formularen eller ring til os på 20 70 72 85

En del af Jacksons garage